Sản phẩm OCOP

          Từ năm 2019 đến nay, huyện Bắc Sơn có 4 sản phẩm được cấp có thẩm quyền công nhận là sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) gồm: quýt vàng Bắc Sơn, gạo nếp cái hoa vàng Bắc Sơn, bánh chưng đen và rượu men lá suối Mỏ Mắm. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh (quýt vàng Bắc Sơn, gạo nếp cái hoa vàng Bắc Sơn). Để nâng cao chất lượng, giá trị của các sản phẩm này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai nhiều giải pháp.

          Sáng 28/4/2021, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Vincom Retail, chi nhánh Lạng Sơn triển khai chương trình Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm tiềm năng, chủ lực và các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh tại Trung tâm Thương mại Vincom, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

         Hiện nay, trên địa bàn có 2 cửa hàng OCOP. Đây là một trong những kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP rất tiềm năng. Tuy nhiên, các cửa hàng trên vẫn chưa thể phát huy hết lợi thế do nhiều nguyên nhân.

          Tính đến nay, toàn tỉnh có 30 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Tuy nhiên, nhiều sản phẩm vẫn còn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Tại Hữu Lũng, các cơ sở, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP đã chủ động tìm đến các nhà hàng, trạm dừng nghỉ trên địa bàn để liên kết tiêu thụ. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

          Sáng 04/9/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2020.

          Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa có ý kiến về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

          Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

          Với lợi thế nhiều danh lam, thắng cảnh và tiềm năng về du lịch cộng đồng, các xã trên địa bàn đang hướng đến việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch để thu hút nguồn lực, thực hiện mục tiêu tiêu chuẩn hoá được ít nhất 15 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.