Tin tức chính sách Nông thôn mới

          Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nỗ lực thực hiện. Trong đó, tiêu chí thủy lợi đạt kết quả quan trọng.

          Phát triển hạ tầng thương mại nông thôn là tiêu chí quan trọng, thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới. Chợ, siêu thị mi-ni, cửa hàng tiện ích sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân mua bán, trao đổi hàng hóa để tạo thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt, chợ nông thôn còn là nơi giao lưu gặp gỡ, giữ gìn nét văn hóa dân tộc của bà con nhân dân.