Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 06/KH-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 06/1/2023
Tải xuống