Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 05/2018/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 20/7/2018
Tải xuống
Download attachments: