Điển hình tiêu biểu, cách làm hay

          Những năm qua, Chi bộ thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt công tác dân vận, vận động Nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó, góp phần đưa xã Quan Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, dự án phục vụ dân sinh trên địa bàn.

Năm 2021, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ít hơn mọi năm, việc phân bổ lại chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện của các huyện. Trước những khó khăn đó, các huyện đã chủ động trong công tác chuẩn bị cũng như nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các mô hình ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã quan tâm, bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hoàn thiện và phát huy các tiêu chí về văn hóa. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt cho nhiều hộ trồng cây ăn quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên nông dân của thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn hưởng ứng tham gia. Trong đó, ông Phạm Bá Ánh (sinh năm 1963) là một hội viên tiêu biểu thực hiện phong trào này. Mô hình sản xuất bánh phở và chăn nuôi lợn đã đem lại cho gia đình ông thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

Trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Chi bộ thôn Thần Lãng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt công tác dân vận để vận động Nhân dân chung sức tham gia. Qua đó, góp phần tích cực để xã đạt chuẩn NTM năm 2020.

          Với phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân tự làm; Nhà nước đầu tư, Nhân dân chung sức, phong trào cứng hóa cầu dân sinh, xóa cầu tạm, cầu yếu trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần củng cố kết cấu hạ tầng giao thông thiết yếu khu vực nông thôn.