Thứ ba, 16 Tháng 11 2021 16:52

Chủ động triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất

Năm 2021, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ít hơn mọi năm, việc phân bổ lại chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện của các huyện. Trước những khó khăn đó, các huyện đã chủ động trong công tác chuẩn bị cũng như nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các mô hình ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ PTSX, việc lựa chọn mô hình phù hợp đóng vai trò rất quan trọng. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Để lựa chọn các mô hình phù hợp, các sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ động xây dựng hướng dẫn các huyện, thành phố và các xã lựa chọn mô hình phát triển sản xuất năm 2021 theo hướng ưu tiên hỗ trợ nhân rộng các mô hình đã được thực hiện có hiệu quả gắn với việc xác định sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của từng địa bàn cụ thể. Đồng thời, khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng VietGAP, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.

 chu dong

Mô hình nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thành phố đã chủ động triển khai rà soát, lựa chọn các mô hình phù hợp để hỗ trợ.

Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn cho biết: Để lựa chọn các mô hình hỗ trợ PTSX phù hợp, ngay từ cuối năm 2020, phòng chuyên môn đã phối hợp với UBND các xã rà soát, đánh giá từng mô hình cụ thể. Qua đó nhận thấy mô hình nuôi bò lai sinh sản phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như nguyện vọng của người dân trên địa bàn. Từ đó, huyện đã lựa chọn hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản tại xã Vũ Lễ và Vũ Lăng.

Tương tự Bắc Sơn, để triển khai hỗ trợ các mô hình PTSX năm 2021, ngay từ cuối năm 2020, các huyện khác cũng đã chủ động trong việc rà soát, lựa chọn các mô hình để ngay khi có nguồn vốn sẽ phân bổ để triển khai thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 mô hình được hỗ trợ gồm 12 mô hình trồng trọt và chế biến nông, lâm sản; 4 mô hình chăn nuôi gia súc.

Để triển khai xây dựng các mô hình hỗ trợ PTSX năm 2021, ngày 20/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố, kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (nguồn ngân sách Trung ương). Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất được giao 6,9 tỷ đồng.

Ngay khi có quyết định phân bổ nguồn lực, các huyện đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các mô hình. Ông Lý Văn Đàm, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan cho biết: Năm 2021, huyện lựa chọn hỗ trợ mô hình sản xuất miến dong tại thôn Còn Chuông, xã Tràng Phái (mô hình do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Ba Sơn triển khai thực hiện từ năm 2015 và hiện đang bao tiêu toàn bộ sản phẩm dong riềng của người dân trong xã với diện tích khoảng 10 ha. So với trồng lúa, ngô thì trồng cây dong riềng cho thu nhập cao gấp 3 lần). Do có sự chủ động trong công tác chuẩn bị mô hình nên ngay sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn, phòng chuyên môn hướng dẫn xã và chủ thể thực hiện mô hình xây dựng hồ sơ thực hiện dự án, lựa chọn trang thiết bị máy móc cũng như các công việc liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự án hoàn thành không chỉ nâng cao gấp đôi giá trị cho doanh nghiệp mà còn giúp tiêu thụ thêm sản phẩm dong riềng cho bà con trong xã (diện tích dong riềng dự kiến mở rộng lên gần 20 ha).

Thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, chính vì vậy, cùng với huyện Văn Quan, các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ PTSX. Qua đó, phấn đấu sớm hoàn thành các mô hình trong năm 2021, góp phần đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguồn: baolangson.vn