Thứ hai, 15 Tháng 11 2021 16:44

Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới: Cách làm ở thành phố Lạng Sơn

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã quan tâm, bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hoàn thiện và phát huy các tiêu chí về văn hóa. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Ấn tượng của chúng tôi khi về thăm xã Hoàng Đồng vào những ngày đầu tháng 9/2021 không chỉ là sự thay đổi rõ rệt về diện mạo với những con đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp mà còn có hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao khang trang, hiện đại… Ông Hoàng Quốc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí về văn hóa trong XDNTM và XDNTM nâng cao, trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã có chỉ đạo và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về thực hiện các tiêu chí văn hóa hằng năm. Đồng thời, xã luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội hóa trong XDNTM… Do đó, phong trào nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

 thanh pho

Người dân xã Quảng Lạc biểu diễn văn nghệ tại hội chợ Hoa đào Quảng Lạc năm 2020

Được biết, hiện nay, 16/16 thôn trong xã Hoàng Đồng đều có nhà văn hóa (NVH) đạt chuẩn. Tiêu biểu từ năm 2019 đến nay, xã có 2 NVH thôn được xây mới với kinh phí trên 2 tỷ đồng, trong đó NVH thôn Hoàng Tâm được xây dựng với tổng số tiền 530 triệu đồng thì 100% là nguồn lực XHH. Tỷ lệ gia đình văn hóa (GĐVH) của xã đều tăng qua từng năm. Năm 2020, xã có 94,4% hộ đạt danh hiệu GĐVH (tăng 4% so với năm 2019).

Cùng với Hoàng Đồng, cấp ủy, chính quyền xã Mai Pha và xã Quảng Lạc luôn quan tâm tới việc thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong XDNTM. Bà Phạm Thị Thuận, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Lạng Sơn cho biết: Thành phố có 8 xã, phường, trong đó có 3 xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc  thực hiện chương trình XDNTM. Sau 10 năm thực hiện, cả 3 xã đều đạt chuẩn NTM. Đặc biệt đến nay, xã Hoàng Đồng và Mai Pha đều đạt chuẩn NTM nâng cao. Có được kết quả trên, những năm qua, các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 2 về NVH, khu thể thao; tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 11 về văn hóa, giáo dục, y tế; tiêu chí số 16 về văn hóa).

Cụ thể, để thực hiện tốt các tiêu chí trên, UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng các hình thức như: họp thôn, họp tổ liên gia, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, kêu gọi, vận động nguồn lực XHH từ doanh nghiệp, người dân… Qua đó, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố đã  tuyên truyền được 912 cuộc cho gần 50.000 lượt người về chương trình XDNTM. Bên cạnh đó, hằng năm, UBND thành phố tổ chức từ 2 hoặc 3 cuộc tập huấn cho cán bộ làm công tác XDNTM. Đây là những cách làm nổi bật của TPLS góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các tiêu chí về văn hóa, từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu XDNTM.

Đáng chú ý, đối với tiêu chí số 2 trong XDNTM nâng cao và tiêu chí số 6 trong XDNTM, các cấp có thẩm quyền đã quan tâm quy hoạch diện tích đất để xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao xã và NVH các thôn. Cùng đó, UBND thành phố quan tâm hỗ trợ mỗi thôn từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng xây dựng NVH. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, thành phố có 6 NVH thôn được xây mới và 39 NVH thôn được nâng cấp, sửa chữa, cải tạo đạt chuẩn theo tiêu chí XD NTM với số vốn gần 10 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện tiêu chí số 16 trong XDNTM và tiêu chí số 11 trong XDNTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền các xã đã gắn XDNTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt… Nhờ đó, tỷ lệ đăng ký và đạt danh hiệu GĐVH qua các năm đều tăng. Cụ thể, năm 2020 có 21.481/23.271 hộ đạt danh hiệu gia đình gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 92,3% ( tăng 0,3% so với năm 2016).

Cả 3 xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc đã thành lập và nhân rộng các CLB đàn và hát dân ca góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Có thể thấy, việc hoàn thành các tiêu chí về văn hóa trong XDNTM của thành phố Lạng Sơn là sự vận dụng phù hợp, sáng tạo các cách làm. Kết quả đạt được về thực hiện tiêu chí liên quan đến văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, củng cố hạ tầng và thiết chế văn hóa, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Nguồn: baolangson.vn