Thứ hai, 20 Tháng 11 2023 15:33

Chung sức thực hiện tiêu chí môi trường

Từ đầu năm 2023 đến nay, với sự quan tâm sát sao của các cấp, ngành cùng sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí môi trường) ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

T3
Cán bộ và người dân xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc trồng cây chung sức thực hiện tiêu chí môi trường

Năm 2023, Lạng Sơn  phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM. Đầu năm 2023, cả 10 xã điểm đều chưa đạt tiêu chí môi trường, trong đó phần lớn các xã chưa đạt các chỉ tiêu như: nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh bình quân dưới 50% (yêu cầu chỉ tiêu là trên 70%); việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật ở một số xã vẫn chưa thường xuyên (yêu cầu chỉ tiêu là 100%); một số xã chưa duy trì việc quét dọn, thu gom rác, giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm…

Ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngay từ đầu năm, sở đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí môi trường tại các xã điểm; chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, tập huấn tại các xã điểm; hỗ trợ nguồn lực từ Quỹ bảo vệ môi trường giúp các xã thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường…

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp tổ chức tập huấn việc thực hiện tiêu chí môi trường được 10 lớp tại 10 xã điểm với trên 800 người tham gia. Ngoài ra, nhân ngày “Môi trường thế giới”, “Đại dương thế giới”, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã lồng ghép tuyên truyền, đôn đốc các xã điểm thực hiện tiêu chí môi trường bằng các việc làm cụ thể như ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại rác thải rắn, trồng cây xanh…

Bên cạnh sự chủ động của Sở Tài nguyên và Môi trường, các cấp, ngành liên quan cũng tăng cường tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân để thực hiện tiêu chí môi trường. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp, ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép được 3.220 hội nghị về các nội dung liên quan đến xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp với 175.610 lượt người tham gia.

Cùng với đó, các huyện, thành phố đã phát động phong trào cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày cuối tuần xuống hỗ trợ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí, trong đó trọng tâm là tiêu chí môi trường… Qua đó người dân hiểu và đóng góp ngày công, hiện vật quy đổi trị giá 26 tỷ đồng để chung sức thực hiện tiêu chí môi trường. Đến nay, ở các xã điểm NTM năm 2023 đã thường xuyên duy trì phong trào ra quân dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm.

Không chỉ tuyên truyền, tập huấn, để hỗ trợ các xã điểm thực hiện tiêu chí môi trường, từ nguồn Quỹ bảo vệ môi trường, các đơn vị liên quan đã hỗ trợ 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM  gần 900 triệu đồng để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Qua đó các xã đã xây dựng được 110 bể chứa vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 4 lò đốt rác tập trung; 498 nhà tiêu hợp vệ sinh; 56 nhà tắm hợp vệ sinh… Qua đó góp phần quan trọng giúp các xã nâng tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh lên trên 70%; tỷ lệ thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng đạt 100%.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và sự chung sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã điểm đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023) cho biết: Thời điểm đầu năm 2023, xã mới đạt 6/12 chỉ tiêu của tiêu chí môi trường. Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay thực hiện tiêu chí như: ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ hằng tháng; sửa chữa, nâng cấp 19 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, xây dựng 35 lò đốt rác gia đình… Qua đó, đến tháng 11/2023, xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí môi trường.

Cùng với xã điểm Bảo Lâm, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 2 xã điểm khác hoàn thành tiêu chí môi trường; 7/10 xã điểm còn lại có tiến độ đạt từ 80 – 95%, dự kiến trong tháng 11/2023, các xã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định.

Với tiến độ thực hiện như hiện nay, dự kiến các xã điểm năm 2023 sẽ hoàn thành tiêu chí môi trường theo kế hoạch đề ra, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baolangson.vn