Thứ ba, 27 Tháng 6 2023 16:11

Xây dựng nông thôn mới ở Chi Lăng: Đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Chi Lăng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 đề ra.

Năm 2023, huyện Chi Lăng phấn đấu có thêm xã Nhân Lý đạt chuẩn NTM, xã Thượng Cường đạt chuẩn xã NTM nâng cao, bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 14 tiêu chí trở lên; xây dựng và công nhận thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu, 2 vườn mẫu… Tuy nhiên, việc triển khai mục tiêu đó không hề dễ dàng khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, kinh tế của người dân ở một số xã còn gặp khó khăn.

 2 3

Thi công đường giao thông nông thôn tại xã Thượng Cường

Xác định rõ được những khó khăn, thách thức như vậy song huyện Chi Lăng vẫn đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đề ra. Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ban hành kế hoạch chung, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện; đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch để thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao… Đồng thời, UBND huyện chủ động cân đối, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động người dân chung tay, góp sức  thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị liên quan đã tổ chức tuyên truyền chuyên đề và lồng ghép được 483 cuộc về xây dựng NTM với trên 24.000 lượt người tham gia; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện phối hợp tổ chức được 7 hội nghị tuyên truyền về xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại 3 xã Nhân Lý, Thượng Cường, Gia Lộc với 750 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 800 tin, bài…

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Ngọc Định, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý cho biết: Năm 2023, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng mở rộng Trường Tiểu học xã Nhân Lý, sau khi được nghe tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 500 m2 đất trồng cây lâu năm để xây dựng trường.

Cùng với hộ dân ở xã Nhân Lý, người dân ở các xã khác trên địa bàn huyện cũng tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2023, người dân trên địa bàn huyện đã hiến gần 9.000 m2 đất (điển hình như người dân xã Hữu Kiên hiến 2.600 m2; xã Vạn Linh 2.400 m2; xã Nhân Lý 2.000 m2…); đóng góp 3,2 tỷ đồng, 20.000 công lao động để chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng…

Bên cạnh sự chung sức của người dân, để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ… Ông Nguyễn Văn Toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2023, từ nguồn vốn xây dựng NTM, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 7 công trình hạ tầng trên địa bàn xã điểm Nhân Lý. Để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị thủ tục đầu tư để khởi công các công trình. Đến nay, đã có 4/7 công trình được khởi công xây dựng với tiến độ đạt từ 15-70%; 3/7 công trình còn lại đã đấu thầu xong và khởi công trong tháng 6/2023.

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, qua 6 tháng đầu năm 2023, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 13 tiêu chí, tăng 0,56 tiêu chí; các xã đã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 10,11 tiêu chí NTM nâng cao, tăng 1,33 tiêu chí so với đầu năm 2023; xã Chi Lăng tiếp tục duy trì đạt 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đối với xã Nhân Lý, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí NTM, tăng 2 tiêu chí; xã Thượng Cường đạt 8/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 4 tiêu chí so với đầu năm 2023.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm, song việc triển khai một số tiêu chí NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện Chi Lăng vẫn còn chậm, trong đó có những tiêu chí về hạ tầng. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các tiêu chí. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn.

Nguồn: baolangson.vn