Thứ tư, 27 Tháng 10 2021 10:18

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: Đi trước để thành công

         Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trên địa bàn tỉnh, những năm qua, công tác tuyên truyền xây dựng NTM đã và đang được các cấp, ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức.

         Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020, đã chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó có công tác tuyên truyền. Việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực của chương trình xây dựng NTM đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ năm 2011 đến nay, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM được hơn 10.000 hội nghị, với hơn 630 nghìn lượt người nghe.

 0406.tuyen truyen ntm

Tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch của huyện Chi Lăng tại Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”

         Chị Hoàng Thị Tốt, thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn cho biết: Được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa chương trình xây dựng NTM. Gia đình đã tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất để góp phần đưa xã về đích NTM năm 2020. Đến nay, chúng tôi rất phấn khởi vì quê hương có nhiều thay đổi, đường đi lại dễ dàng hơn, trường học, trạm y tế khang trang, cuộc sống ấm no hơn.

         Trong những năm qua, công tác tuyên truyền xây dựng NTM được đổi mới, sáng tạo với nhiều hình thức. Không chỉ lồng ghép qua hội nghị mà còn được thực hiện thông qua hình thức in, cấp phát tờ rơi, sổ tay kinh nghiệm về xây dựng NTM… Từ năm 2011 đến nay, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị toàn tỉnh đã in, phát trên 180 nghìn tờ rơi, trên 2.700 bảng tiêu chí xây dựng NTM, hơn 3.500 áp phích, trên 3.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM… Nguồn tài liệu phong phú, trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

         Đăng ký về đích NTM năm 2021, xã Thái Bình, huyện Đình Lập đã chú trọng công tác tuyên truyền ngay từ ban đầu. Ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thái Bình là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, với hơn 2.400 nhân khẩu, 7 thôn. Chúng tôi xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Xã tuyên truyền thông qua hội nghị, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ. Qua tuyên truyền, đến nay, các hộ dân đã ủng hộ trên 100 triệu đồng, điển hình có hộ hiến gần 7.000 m2 đất, xã đã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu về đích đúng hạn.

         Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền đó là sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội với những mô hình cách làm hay, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công tác hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ tỉnh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp với công tác dân vận; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục xây dựng NTM…

         Bà Lê Ngọc Thùy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Từ năm 2011 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã có hàng nghìn công trình, phần việc đóng góp cho xây dựng NTM. Cụ thể như: xây dựng được trên 12 nghìn hố xử lý rác tại gia đình, trồng gần 500 km đường hoa, cây xanh tại các thôn, trung tâm xã… Để có kết quả đó, chúng tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng NTM, tập trung vào các xã điểm hằng năm. Đồng thời, không ngừng đổi mới hoạt động tuyên truyền như: xây dựng phóng sự, tuyên truyền qua mạng xã hội, tổ chức đoàn đi tham quan tại các mô hình đã triển khai thành công, phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu về xây dựng NTM…

         Việc làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần thay đổi nhận thức, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, tạo không khí thi đua xây dựng NTM sôi nổi, trở thành phong trào rộng khắp… thể hiện bằng việc đóng góp ngày công lao động, tiền, hiến đất, hiến kế để cùng chung sức xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

         Ông Đỗ Duy Đông, Trưởng Phòng Kế hoạch và Tuyên truyền, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: Trong năm 2021, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã về đích NTM và 5 xã về đích NTM nâng cao. Đây là năm đầu tiên trong giai đoạn xây dựng NTM 2021 – 2025, do đó, công tác tuyên truyền càng được chú trọng. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, lấy thay đổi tư duy, nếp sống, nâng cao vai trò chủ thể của người dân làm mục tiêu. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng các mô hình cụ thể mang tính trực quan để làm hình mẫu trong công tác tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         Xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục. Do đó, dù ở giai đoạn nào, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần đưa phong trào xây dựng NTM phát triển bền vững, đi vào chiều sâu…

Nguồn: baolangson.vn