Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 16:11

Gần 30 học viên dự tập huấn nghiệp vụ báo chí và cập nhật thông tin chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong hai ngày 17- 18/9/2022, Báo Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí và cập nhật thông tin chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tham dự tập huấn có gần 30 học viên là cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Lạng Sơn.

 1 36

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại chương trình tập huấn

Tại chương trình tập huấn, các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa, nguyên giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các kiến thức liên quan đến các nội dung như: cách đặt tiêu đề (title) cho tác phẩm báo chí, cách chọn góc độ tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ thể hiện trong tác phẩm báo chí. Đồng thời, học viên được thực hành cách đặt title tin, bài cho tác phẩm báo chí…

 2 1

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa trao đổi kiến thức với học viên

Trong chương trình, học viên cũng được cán bộ Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh truyền đạt một số nội dung, điểm mới trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 3 1

Các học viên tham dự chương trình tập huấn

Qua đó, giúp các học viên nâng cao năng lực, khả năng sáng tạo trong cách title, lựa chọn góc độ tiếp cận cho tác phẩm báo chí, trang bị các kiến thức liên quan về công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm trên Báo Lạng Sơn.

Nguồn: baolangson.vn