Thứ ba, 15 Tháng 8 2023 17:31

Cựu chiến binh Hữu Lũng giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng

Phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” từ lâu đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của các CCB trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

IMG 46542

CCB xã Minh Sơn chăm sóc vườn ươm cây giống

Bằng sự cần cù, chịu khó, CCB Nguyễn Văn Dân, hội viên Chi hội CCB thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng na. Ông Dân cho biết: Năm 2000, sau khi được tham quan mô hình trồng Na ở huyện Chi Lăng, tôi đã bàn với gia đình trồng 1.000 cây na. Nhờ được các hội viên CCB khác hỗ trợ, hướng dẫn, vườn na cho năng suất cao. Năm 2016, tôi tham gia mô hình sản xuất na theo quy trình VietGAP, đến nay, mô hình của tôi có hơn 3.000 cây na, trung bình mỗi năm cho thu hoạch được trên 35 tấn quả, thu nhập gần 700 triệu đồng/năm.

Giống như ông Dân, có rất nhiều CCB khác trên địa bàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế. Hiện toàn huyện có 450 mô hình kinh tế do CCB làm chủ phát huy hiệu quả với thu nhập bình quân từ 100 đến 500 triệu đồng/mô hình/năm. Trong đó, có 25 mô hình được công nhận là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 14 mô hình được công nhận là mô hình sản xuất giỏi cấp trung ương. Các mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho 1.000 lao động và trên 2.000 lao động thời vụ với thu nhập từ 4 đến 8 triêu đồng/người/ tháng.

Ông Nguyễn Biên Hợi, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện Hữu Lũng hiện có 27 hội cơ sở với 4.405 hội viên sinh hoạt tại 204 chi hội. Ban Chấp hành huyện hội đã đề ra kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các giải pháp như: uỷ thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, trích quỹ hội cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp hoặc không tính lãi; tạo điều kiện cho hội viên được học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế… đồng thời, động viên CCB đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cùng đi lên. Qua đó, thúc đẩy hội viên tham gia phong trào phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Theo đó, để hỗ trợ hội viên, huyện hội đã tích cực phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội nhận uỷ thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện các cơ sở hội đang quản lý 57 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 97 tỷ đồng cho gần 1.900 hộ vay. Nguồn vốn vay đã hỗ trợ gia đình hội viên CCB sử dụng để mua cây giống, phân bón, trang thiết bị phục vụ cho lao động, sản xuất.

Không chỉ hỗ trợ vay vốn, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện còn tích cực vận động hội viên đóng góp quỹ hội để tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay quỹ để làm kinh tế. Đến nay, quỹ hội đã xây dựng được gần 3,1 tỷ đồng. Từ năm 2022 đến nay, từ nguồn quỹ này, hội đã cho gần 300 hộ hội viên vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Sơn cho biết: Để hỗ trợ hội viên, hội đã nhận uỷ thác nguồn vốn tín dựng ưu đãi cho 77 hộ vay với tổng dư nợ trên 2,1 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội được trên 390 triệu đồng để cho hội viên vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Hiện toàn hội có trên 20 mô hình kinh tế do CCB làm chủ hoạt động hiệu quả với thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/năm/mô hình.

Hằng năm, huyện hội đều phối hợp với Hội Nông dân huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn tổ chức từ 5 đến 8 lớp tập huấn cho gần 1.500 lượt hội viên; tổ chức cho hội viên tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh…

Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận xét: Với những cách làm hiệu quả, thiết thực, Hội CCB huyện Hữu Lũng là hội cấp huyện đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Với phương châm “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, các hội viên CCB huyện Hữu Lũng đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương. Đời sống của CCB ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu ngày càng tăng, chiếm trên 70% và là một trong những huyện có tỷ lệ hộ hội viên khá giàu cao nhất toàn tỉnh; tỷ lệ hộ hội viên nghèo năm 2022 là 3,5%, giảm 0,3% so với năm 2021 (bình quân của tỉnh là 5,4%).

Nguồn: baolangson.vn