Thứ năm, 04 Tháng 11 2021 15:42

Văn Lãng: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Năm 2021, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng là 1 trong 10 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Qua rà soát đến hết năm 2020, xã đạt 13/19 tiêu chí (để có được kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, từ năm 2011 đến hết năm 2020, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp khoảng 2,5 tỷ đồng gồm tiền mặt và ngày công quy ra tiền…) Bước sang năm 2021, để thực hiện 6 tiêu chí chưa đạt (giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), công tác tuyên truyền, vận động huy động sức dân tiếp tục được xã quan tâm triển khai thực hiện.

 van lang

Thi công hạng mục công trình trường học trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng

Ông Hoàng Minh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Để huy động sức dân, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua hội nghị, sinh hoạt từ xã đến các thôn, bản. Đối với những khu vực trực tiếp huy động người dân hiến đất, những điểm “nóng” về mặt bằng, xã cử cán bộ đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động. Qua đó, người dân dần hiểu và tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là việc hiến đất mở đường giao thông.

Ông Hoàng Văn Cường, thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ chia sẻ: Đầu năm 2021, được tuyên truyền về việc làm đường giao thông tuyến đường Nà Pục – Cốc Lĩnh đi qua phần đất của gia đình, tôi đã tự nguyện hiến gần 1.000 m2 đất, trong đó có 715 m2 đất trồng cây lâu năm, còn lại là đất ruộng và đất đồi. Tính trị giá đất và cây trồng khá lớn đối với người dân như tôi. Tuy nhiên, vì việc chung, gia đình không băn khoăn, do dự việc hiến đất để công trình đường giao thông được khởi công xây dựng.

Cùng với gia đình ông Cường, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Tân Mỹ cũng tích cực hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng các tiêu chí NTM. Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm 2021, Nhân dân trên địa bàn xã Tân Mỹ đã hiến hơn 18.000 m2 đất, đóng góp 30 triệu đồng để triển khai các công trình hạ tầng NTM nói chung, trong đó có các công trình giao thông.

Cùng với xã Tân Mỹ, người dân các xã khác trên địa bàn huyện cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí NTM. Từ năm 2011 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng đã đóng góp khoảng 83 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiến đất, ngày công quy ra tiền…)

Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì sự chung tay, góp sức của Nhân dân đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các tiêu chí NTM như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và một số công trình hạ tầng NTM khác. Để huy động được sức dân, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa chương trình. Bên cạnh đó,  lãnh đạo UBND huyện cũng thường xuyên xuống cơ sở để vừa nắm bắt tiến độ thực hiện các tiêu chí, vừa trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức tham gia thực hiện.

Với sự đóng góp của Nhân dân cộng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Lãng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến giữa tháng 6/2021, toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với đầu năm 2021. Văn Lãng phấn đấu đến hết năm 2021, huyện sẽ có thêm xã Tân Mỹ đạt chuẩn NTM; xã Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn xã NTM nâng cao; công nhận 4 hoặc 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu công nhận 6 thôn đạt chuẩn thôn NTM tại các xã biên giới.

Nguồn: baolangson.vn