Thứ tư, 03 Tháng 11 2021 10:41

Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở xã Thái Bình

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập quyết tâm sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Năm 2021, Thái Bình là 1 trong 10 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, không đợi đến năm 2021 mà ngay từ những năm trước, xã đã chủ động thực hiện các tiêu chí. Ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết: Để thực hiện các tiêu chí NTM, công tác tuyên truyền, vận động được xã chủ động triển khai thường xuyên, sâu rộng đến từng thôn, bản, từng hộ dân bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội họp… Qua đó, người dân trong xã từng bước nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Thôn Bình Thái là một ví dụ.

 thai binh

Người dân thôn Hòa An, xã Thái Bình thu hoạch chè

Bà Nguyễn Thị Biển, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Thái cho biết: Thôn có 71 hộ dân, kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, trong những năm qua, người dân trong thôn tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung sức thực hiện tiêu chí giao thông. Gần đây nhất, đầu năm 2021, 11 hộ dân ở một cụm dân cư trong thôn đã đóng góp mỗi hộ hơn 1 triệu đồng để mua vật liệu đối ứng để làm đường (Nhà nước hỗ trợ xi măng). Trước đó, các hộ dân khác trong thôn đã đóng góp khoảng 400 nghìn đồng/hộ cùng hàng trăm ngày công lao động để làm đường. Đến nay, cả thôn đã làm được gần 3 km đường bê tông xi măng. Hiện nay, thôn đang chuẩn bị huy động mỗi hộ 800 nghìn đồng trở lên, cộng với các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Cùng với Bình Thái, nhiều hộ dân ở các thôn khác của xã Thái Bình cũng đã chủ động, tích cực góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Từ năm 2020 đến nay, bên cạnh sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, xã đã huy động được 1.120 công lao động, 450 triệu đồng để mua vật liệu đối ứng, qua đó đã làm mới được 9 km các tuyến đường trong xã.

Bên cạnh chung sức thực hiện tiêu chí giao thông, từ năm 2020 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 2.000 ngày công lao động để thực hiện tiêu chí thủy lợi, môi trường; vận động các hộ dân trong xã xây mới 15 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; người dân đóng góp khoảng 1,3 tỷ đồng, cộng với nguồn lực hỗ trợ khác trên 1 tỷ đồng để thực hiện xóa 18 nhà tạm, nhà dột nát và hiện nay còn 3 nhà tạm, nhà dột nát đang được xây mới… Từ sự chung sức của người dân, những tiêu chí cần sự vào cuộc trực tiếp của người dân như: giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư đã được triển khai một cách nhanh chóng và dự kiến đến tháng 9/2021, xã sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí này.

Ngoài những tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân, đối với những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của Nhà nước, xã Thái Bình cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tạo mặt bằng sạch để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng điện, đường giao thông, trường học, nhà văn hóa xã…, góp phần quan trọng vào việc từng bước hoàn thành các tiêu chí trên địa bàn xã.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của người dân, đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại đã hoàn thành 60 đến 80% và hiện nay đang tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, xã sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn