Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 03:08

Vũ Lễ: Chủ động xây dựng nông thôn mới

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hết năm 2020, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vũ Lễ đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Các tiêu chí chưa đạt của xã Vũ Lễ gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm. Trong đó, tiêu chí giao thông đã đạt chỉ tiêu về đường nội đồng, còn 3 chỉ tiêu: đường trục xã, thôn và ngõ xóm mới chỉ đạt một phần. Để đạt các chỉ tiêu này, trong năm 2021, xã Vũ Lễ cần cứng hóa gần 9 km các tuyến đường.

 vu le

Thi công công trình mở rộng trụ sở UBND xã Vũ Lễ

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã chưa có nhà văn hóa xã; 1/9 nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn về diện tích, các nhà văn hóa còn lại chưa đạt chuẩn về trang thiết bị. Đối với tiêu chí môi trường, xã cần hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi và nâng tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Còn đối với tiêu chí nhà ở dân cư, trong năm 2021, toàn xã cần xóa 11 nhà tạm, nhà dột nát để đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban Quản lý NTM xã đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ khối lượng công việc cụ thể cần làm và triển khai đồng loạt đến từng thôn, từng người dân. Điểm thuận lợi trong quá trình thực hiện là nhận thức của người dân trên địa bàn về xây dựng NTM trong những năm qua đã có chuyển biến rất rõ nét, khi có kế hoạch là người dân chung sức thực hiện chứ không trông chờ, ỷ lại.

Để tạo khí thế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM, ngay từ những ngày đầu năm 2021, UBND xã Vũ Lễ đã phát động phong trào ra quân làm đường giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ủng hộ nguồn lực.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến trung tuần tháng 3/2021, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp 127 triệu đồng, trên 1.200 ngày công lao động và hiến hơn 400 m2 đất để làm đường giao thông; cứng hóa gần 500 m đường trục thôn; khơi thông 6.500 m kênh mương nội đồng; trồng cây cảnh quan, hoa dọc các trục đường và tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Đồng thời, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã chung tay, hỗ trợ kinh phí cho 20 gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ông Phạm Bá Thắng, thôn Minh Tiến cho biết: Xây dựng xã Vũ Lễ đạt chuẩn nông thôn mới là mong mỏi của mỗi người dân. Để góp sức, vừa qua, gia đình tôi đã đóng góp ngày công và hiến hơn 200 m2 đất để mở rộng đường thôn. Không chỉ riêng gia đình tôi mà các hộ khác trong thôn đều tích cực tham gia, chủ động chỉnh trang nhà cửa, tường bao, vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch từ nhà ra ngõ và các tuyến đường.

Đến thời điểm này, các tiêu chí NTM chưa đạt của xã Vũ Lễ đã được hoàn thiện từ 40 – 70%. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết thêm: Đối với một số hạng mục cần nguồn vốn lớn như: nhà văn hóa xã, mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn; làm đường giao thông trục xã, liên thôn…, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất hỗ trợ và UBND huyện đã có quyết định phân bổ nguồn lực để triển khai các hạng mục này, chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động người dân cùng chung tay, góp sức, chuẩn bị tốt mặt bằng để các công trình được triển khai một cách thuận lợi nhất.

Với sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Vũ Lễ đã ở rất gần mục tiêu đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, trong quý III/2021, cơ bản xã sẽ hoàn thành thành 19/19, tạo đà để hướng đến mục tiêu cao hơn là xây dựng xã NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu.

Năm 2020, UBND xã cùng người dân đã nỗ lực thực hiện đạt được các tiêu chí: điện, thông tin và truyền thông, thu nhập, hệ thống chính trị. Cụ thể, 9/9 thôn đã có mạng lưới điện Quốc gia, 100% các thôn có các dịch vụ như: dịch vụ y tế, internet… Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,2 triệu đồng/năm. Tình hình chính trị, quốc phòng và an ninh được đảm bảo và duy trì.

Nguồn: baolangson.vn