Thứ hai, 28 Tháng 8 2023 16:41

Thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại xã điểm: Khơi nguồn lực xã hội hóa

Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để cùng chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Tham

Thi công công trình nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định

Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM mới. Trong các xã được lựa chọn chỉ đạo điểm thì chưa xã nào đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Để thực hiện tiêu chí này, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thì việc huy động nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay, góp sức của người dân là rất quan trọng.

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác xã hội hóa trong thực hiện tiêu chí nên ngay từ đầu năm, các cấp, ngành liên quan đã đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động huy động sự chung tay, góp sức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện tiêu chí. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để huy động được sự chung sức của người dân, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tập huấn tại tất cả các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 với các nội dung liên quan đến thực hiện tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Cùng với đó, UBND các huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã điểm triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép được 250 cuộc tại các xã điểm NTM với khoảng 17.000 lượt người tham gia, trong đó có các nội dung tuyên truyền về việc phát huy vai trò của người dân trong việc chung sức thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nhóm mạng xã hội từ xã đến các thôn.

Thi công phần móng công trình Nhà văn hóa xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng

Bên cạnh đó, một số huyện, xã tiếp tục phát động và duy trì phong trào cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cuối tuần đi cơ sở hỗ trợ các xã xây dựng NTM tại các tất cả các xã điểm, trong đó vừa thực hiện các phần việc như chung sức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, sân thể thao ở các thôn vừa kết hợp tuyên truyền cho người dân các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa… Qua gần 8 tháng đầu năm 2023, các huyện, xã điểm đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang chung sức thực hiện tiêu chí NTM.

Thông qua  tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực chung sức thực hiện tiêu chí. Ông Nguyễn Thành Luân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Trại, xã Kháng Chiến (huyện Tràng Định) cho biết: Năm 2023, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, bà con trong thôn rất phấn khởi và tích cực chung sức thực hiện. Cụ thể, bên cạnh một phần hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hộ dân trong thôn đóng góp 1,5 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao. Đến nay, công trình nhà văn hóa thôn đã hoàn thành với diện tích 180 m2, sân thể thao rộng 360 m2 phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bà con trong thôn.

Tương tự, người dân ở xã điểm Long Đống, huyện Bắc Sơn cũng tích cực chung sức thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Ông Hoàng Công Minh, thôn An Ninh, xã Long Đống cho biết: Năm 2023, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiểu mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong xây dựng NTM. Từ đó, gia đình đã bàn bạc và hiến hơn 400 m2 đất ruộng. Từ diện tích đất hiến của gia đình và một số hộ dân khác, công trình nhà văn hóa nhanh chóng được triển khai xây dựng. Qua đó, từng bước góp phần vào việc hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã Long Đống.

Cùng với 2 xã điểm kể trên, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 khác trên địa bàn tỉnh cùng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2023, người dân các xã điểm cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đóng góp 2,8 tỷ đồng tiền mặt; 3.100 ngày công lao động và hiến 3.003 m2 đất để chung sức thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Từ nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực đầu tư của Nhà nước, năm 2023, các xã điểm NTM trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng, nâng cấp 40 công trình cơ sở vật chất văn hóa. Đến nay, một số công trình nhà văn hóa thôn ở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập đã hoàn thành. Ngoài ra, tiến độ các công trình cơ sở vật chất văn hóa ở các xã điểm khác có tiến độ đạt từ 10-90%. Hiện nay, các xã điểm đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân để xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao thôn. Dự kiến hết năm 2023, các công trình cơ sở vật chất sẽ hoàn thành. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baolangson.vn