Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

Tên văn bản Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Số hiệu 394/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 19/01/2021
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống