Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1920/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 05/10/2016
Tải xuống
Download attachments: