Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 05/2017/TT-BTTTT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 02/6/2017
Tải xuống