Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 12/2017/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 22/4/2017
Tải xuống
Download attachments: