Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 441/QĐ-BTTTT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 28/3/2017
Tải xuống
Download attachments: