Thông tư Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 349/2016/TT-BTC
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 30/12/2016
Tải xuống
Download attachments: