Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 32/2016/QH14
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 23/11/2016
Tải xuống
Download attachments: