Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 01/2005/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 07/01/2015
Tải xuống
Download attachments: