Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 04/2019/TT-BNNPTNT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 01/04/2019
Tải xuống
Download attachments: