Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 105/TB-VPCP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 16/03/2018
Tải xuống
Download attachments: