Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 558/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 5/4/2016
Tải xuống
Download attachments: