Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 69/QĐ-BNN-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 9/1/2017
Tải xuống
Download attachments: