Quyết định về việc ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 2540/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 30/12/2016
Tải xuống
Download attachments: