Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1760/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 10/11/2017
Tải xuống
Download attachments: