Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 12/10/2022
Tải xuống
Download attachments: