Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1980/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/10/2016
Tải xuống
Download attachments: