Báo cáo tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 - 2020

Tên văn bản Báo cáo tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 - 2020
Số hiệu 52-BC/TU
Ngày ban hành 02/02/2021
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống