Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 293 /BC-SKHĐT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 13/7/2020
Tải xuống
Download attachments: