Tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 268/UBND-KTN
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 24/03/2020
Tải xuống
Download attachments: