Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 992/VP-KTN
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/03/2020
Tải xuống
Download attachments: