Xem xét kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 643/VP-KTN
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 25/02/2020
Tải xuống
Download attachments: