Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 96/TB-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 19/02/2020
Tải xuống
Download attachments: