Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 499/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

hành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành 23/3/2022
Tải xuống
Download attachments: