Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1565/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 29/9/2022
Tải xuống