Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số hiệu 42/KH-UBND
Ngày ban hành 17/2/2021
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống