Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 42/KH-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/2/2021
Tải xuống
Download attachments: