Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 -2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 2176
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 31/10/2016
Tải xuống
Download attachments: