Phát động Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 798
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/8/2016
Tải xuống