Hướng dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (tiêu chí số 1, Quy hoạch; tiêu chí số 9, Nhà ở dân cư; chỉ tiêu mai táng, hỏa táng thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Featured

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1869/SXD- HTKT&VLXD
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 07/10/2022
Tải xuống