Thứ tư, 27 Tháng 9 2023 15:51

Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 23/9/2023, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác xây dựng NTM các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đến học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

IMG 0227

Đoàn công tác tham quan thư viện trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

IMG 0483

Đoàn công tác tham quan thực tế mô hình phân loại tại nguồn trên địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có 179/181 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 58 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Huyện Cẩm Xuyên có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu.

IMG 0431

Đoàn công tác tham quan thực tế mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, phù hợp trong xây dựng NTM nói chung, trong đó trọng tâm xây dựng các mô hình xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn thông minh. Trong đó có việc huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

IMG 0571

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tặng quà một số đơn vị trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tham quan, học tập mô hình xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn thông minh; mô hình xử lý rác thải hữu cơ tập trung tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Vịnh thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: baolangson.com