Thứ sáu, 27 Tháng 10 2023 16:16

Cao Lộc: Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 27/10/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị đánh giá, phận hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Dự hội nghị gồm các thành viên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện, đại diện các chủ thể có sản phẩm đánh giá, phân hạng OCOP.

 118

Lãnh đạo UBND huyện phát biểu tại hội nghị

218 

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm của 5 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Trong đó, có 1 sản phẩm nâng sao từ 3 sao lên 4 sao, 3 sản phẩm hết hạn đề nghị xem xét, đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận và 3 sản phẩm mới.

Tại hội nghị, các chủ thể đã giới thiệu về các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Sau khi nghe các chủ thể giới thiệu về sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, xem xét, đánh giá hồ sơ các sản phẩm với những nội dung như: nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; nguồn nguyên liệu; năng lực sản xuất; liên kết sản xuất; tổ chức phân phối, quảng bá sản phẩm; chất lượng sản phẩm; kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định…

 312

Đại diện HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuất Lễ giới thiệu về sản phẩm rượu tam sơn tửu

Qua thảo luận, đánh giá, các thành viên hội đồng đã thống nhất chấm điểm phân hạng cho 7 sản phẩm. Trong đó, 2 sản phẩm đủ điều kiện đạt 4 sao trình cấp tỉnh thẩm định gồm: rượu men lá người dao (HTX nông nghiệp Công Sơn), hồng không hạt Bảo Lâm (HTX Rau, củ, quả sạch Gia Cát); 5 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện gồm: hồng không hạt Bảo Lâm (tổ hợp tác sản xuất Hồng không hạt Bảo Lâm xã Hải Yến), rau cải làn, rau ngồng hoa vàng (HTX Rau, củ, quả sạch Gia Cát); rượu tam sơn tửu (HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuất Lễ); hồng không hạt Bảo Lâm (HTX Nông nghiệp Lộc Yên).

Sau hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện đề nghị đơn vị tư vấn và các chủ thể bổ sung hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện ra quyết định công nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm 3 sao và trình UBDN tỉnh thẩm định đối với sản phẩm OCOP 4 sao.

Nguồn: baolangson.vn