Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 239/TB-VPCP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 14/7/2020
Tải xuống
Download attachments: