Về việc hướng dẫn nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã huyện

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 3372/BNN/VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 21/5/2020
Tải xuống
Download attachments: