Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 792/QĐ-ĐCT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 05/10/2022
Tải xuống
Download attachments: