Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 34/BC-HĐTĐ
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/8/2020
Tải xuống
Download attachments: